دسته‌بندی نشده

کاربرد ورق گالوانیزه وپوشش گالوانیزه چیست

کاربرد ورق گالوانیزه وپوشش گالوانیزه چیست

آهنی است که با فلزروی پوشانده شده باشد. این ورق آهن ، حتی اگر پوشش آن هم شکستگی پیدا کند، از زنگ زدن محفوظ می‌ماند.در آهن گالوانیزه ، بین آهن و روی ، پیل الکتروشیمیایی تشکیل می‌شود که در آن فلز روی به جای آهن به عنوان آند و آهن به عنوان کاتدبکار می‌رود. روی در آند اکسید می‌شود چون فلزی پست‌تر یا فعالتر از آهن است و دارای پتانسیل احیاء کمتری از آهن است و پتانسیل اکسید بیشتری از آن دارد. در ورق های ...[Read More]

طراحی ، ساخت و اجرای خرپا

طراحی ، ساخت و اجرای خرپا

به مجموعه ای از میله های مستقیم که با اتصال مفصلی، شبکه های مثلثی شکل را به وجود آورده اند، خرپا گویند. امروزه اجرای خرپا به شکل های مختلف در اسکلت بندی هواپیما، کشتی، پُل، سقف و …. به کار گرفته می‌شود. سازه های خرپایی در برابر نیروهای خارجی مقاومت بسیار بالایی دارند و از لحاظ اقتصادی یز مقرون به صرفه هستند. اعضای خرپاهای فلزی با پیچ و جوش و خرپای چوبی با میخ و پرچ به هم متصل می شوند. در اجرای خرپ ...[Read More]